Uitaţi-vă la feţele locuitorilor oraşului:
Sătmarul este Europa înainte de Europa ! ...
Oamenii se cunosc privindu-se în faţă - chipul oamenilor spune foarte multe, spune totul despre felul lor, despre sufletul lor, despre ei ...
Dorim să digitalizăm cât mai multe portrete fotografice de sătmăreni - oameni care au trăit sau trăiesc în acest oraş - şi să alcătuim o grandioasă galerie de portrete: pentru a-i prezenta pe sătmăreni, pe europeni ...
Din multe puncte de vedere
Sătmarul este un oraş exemplar ...
... un oraş european sui-generis;
un creuzet uman efervescent ...
Aici a existat şi există o inconfundabilă diversitate umană, o diversitate etnică, o diversitate confesională - există pur şi simplu o diversitate tipic europeană ...
Toate portretele digitalizate vor fi publicate în Internet pe site-ul acţiunii (chiar acesta) la ARHIVA. Tot prin site se va putea alimenta arhiva cu documente, cu fotografii şi cu detalii biografice.
De Zilele Oraşului Satu-Mare proiecţii video arhitecturale uriaşe pe cladiri publice, arătând o selecţie de portrete va marca punctul culminant al acţiunii.

Totodată lumea aceasta îşi păstrează identitatea, unicitatea: etniile, confesiunile, familiile, oamenii îşi păstrează propria lor culoare , propriul parfum ...

Despre aceste calităţi încearcă să vorbească proiectul "Faţa Sătmarului – faţa Europei"